Naleznete zde kompletní informace o naší škole, rozvrhy hodin, plán akcí školy, fotogalerii, ukázky prací našich žáků, aktuality, kontaktní údaje atd.

Adopce na dálku

Dlouhodobý projekt: Adopce na dálku - ukončení projektu


Adopce na dálku byla ukončena. Organizace zprostředkující adopci dětí Pro-Contact musela projekt ukončit z důvodu špatné spolupráce ze strany koordinátrů v Africe.
Projekt pod vedením Mgr. L. Hanyšové probíhal téměř po dobu 4 let. Žáci učící se francouzský jazyk mohli komunikovat s Léocadie ve francouzštině. Děkujeme KPZŠ za poskytnutí finančního příspěvku a paní učitelce Bendové za laskavou podporu během trvání adopce.

------------------------------------------------------------------

V říjnu  2013 jsme adoptovali holčičku Leocadie Milimouno /nar. v roce 2005/.  Leocadie pochází z Guiney, která je 3x větší než ČR. Děti mladší 15ti let tvoří 44%  obyvatel celé Guineje. Jde o bývalou francouzskou kolonii, kde  v současnosti vládne diktátorský režim. Guinejská republika leží v západní Africe na pobřeží Atlantského oceánu.

Leocadie žije v Kissidougou - ve velmi chudé rodině. Otec je mechanik, ale velmi nemocný.  Matka je v domácnosti, rodinu se snaží uživit pomocnými pracemi. Nemají prostředky na zajištění základních potřeb. Leocadie má 4 sourozence - 1 bratra a 3 sestry. Obecně dívky zde mají daleko těžší podmínky než chlapci. Gramotných mužů je zde 2,5x více než žen. S žáky, kteří se učí francouzštinu jsme vybrali tuto holčičku a rádi bychom jí umožnili vzdělání v brzkém věku.

Sdružení rodičů nám na adopci poskytlo částku 6300. Jsme na začátku projektu, Leocadii by měla začít chodit do školy od ledna 2014 - tj. od 2. trimestru.  V Guineji začíná školní rok v říjnu, trvá 9 měsíců a je rozdělen na 3 trimestry (říjen-prosinec, leden-březen, duben-květen). Poslali jsme Leocadii dopisy dětí, obrázky a francouzské školní materiály. Těšíme se na první zprávy a věříme, že obdržíme odpověď co nejdříve.

Kromě peněz poslaných na účet sdružení Pro-Contact od nás Leocadie dostává menší dárky /především školní potřeby, oblečení/ - a dopisy našich žáků s informacemi o škole, zájmech dětí, České republice, Praze a jiné.

Agentura zprostředkovávající adopci http://www.pro-contact.cz/cs

V prosinci  roku 2004 jsme adoptovali čtrnáctiletého chlapce Armela Akintolu z afrického Beninu. Žáci učící se francouzštinu vybrali právě tohoto chlapce, protože rodiny si vybírají k adopci mladší děti a protože chtěli Armelovi umožnit, aby získal vzdělání. Chlapec žil jen s matkou a často neměl ani jednou denně jídlo. Na vzdělání, přestože byl bystrý, nemohl vůbec pomyslet, neboť školné je pro něj vysoké.

Nám se daří každoročně za sběr papíru získat částku 6 000.- Kč, aby mohl Armel chodit do školy, dostat tam jedno jídlo denně a základní oblečení. Hned od začátku byl Armel snaživým žákem a už po měsíci školní docházky si s námi dopisoval francouzsky. Později se začal učit angličtinu a nyní na střední škole se učí španělsky.

Kromě peněz poslaných na účet Humanistického hnutí od nás Armel dostává menší dárky - aktovku s vybavením, boty, míč, trička, dres, časopisy, knihy, hodinky - a samozřejmě dopisy našich žáků s informacemi o České republice, Praze, škole, zájmech dětí apod.

Na Armelovy fotografie se můžete podívat v naší fotogalerii.

Projekt byl ukončen k 30. červnu 2011 a znovu obnoven v září 2013.

Copyright © 2009-2024 Základní škola Písnická v Praze 12
Developed by Kinet