Naleznete zde kompletní informace o naší škole, rozvrhy hodin, plán akcí školy, fotogalerii, ukázky prací našich žáků, aktuality, kontaktní údaje atd.

Školní jídelna

INFORMACE pro strávníky ZŠ a Gymnázia Písnická

Stravné se platí vždy předem, po prokázání platby bude dítě od následujícího dne přihlášeno k obědům. Pokud strávník nemá zaplaceno v daném termínu, nemůže dostat oběd./viz Řád školní jídelny.

I. Platba stravného

1) Inkasem (bezhotovostní placení z běžných účtů )
JE NUTNÉ dát souhlas s inkasem na účet školní jídelny u ČS a.s.
číslo účtu: 7034-78874349/0800, max.výše platby: 800.00Kč,
začátek období - srpen příslušného roku, variabilní symbol použijte z Přihlášky ke stravování. Potvrzení o souhlasu je třeba zaslat do 30. června školní jídelně, která provede v druhé polovině srpna příslušného roku inkaso na září, a tak  bude s obědem pro strávníky počítáno již od prvního dne školního roku.

2) Bankovním převodem
- platba obědů se provádí zadáním trvalého příkazu na hodnotu dvaceti obědů
- splatnost je k 20. dni v měsíci (první platba na září se provede 20.srpna)
- trvalý příkaz zadejte na účet ŠJ: 7034-78874349/0800
- uveďte jméno a variabilní symbol z Přihlášky ke stravování


3) Poštovní poukázkou - strávník obdrží podklady pro vyplnění v kanceláři ŠJ

II. Cena oběda a vyúčtování

Cena jednoho oběda je stanovena dle věkových skupin. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (561/2004 Sb. Školský zákon), ve kterém dosahují určitého věku podle bodů 2. až 4. vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování.

Věkové skupiny strávníků


Sk. Věk             Cena oběda od 1.9.2018
2.   7 - 10 let      28.00 Kč
3.  11 - 14 let     30.00 Kč
4.  15 a více let  32.00 Kč

Částka za stravné není každý měsíc stejná, její výše je určena počtem stravovacích dnů v daném měsíci a počtem odhlášek.Vyúčtování stravného se provádí průběžně, odhlášené obědy se odečítají v následujícím měsíci, v případě zadání trvalého příkazu se provádí vyúčtování stravného v červnu nebo po dohodě.

III. Objednávání a odhlašování obědů

Strávníci, kteří již mají zaplacené obědy, si hned první den školního roku vyzvednou v kanceláři ŠJ bezkontaktní žetony proti vratné záloze (žetony zůstávají strávníkům po celou dobu stravování, při ukončení stravování bude za nepoškozený žeton záloha vrácena). Pokud se strávník nebude stravovat od prvního dne školy, musí obědy odhlásit nejpozději do 31. srpna příslušného roku. Jinak se obědy odhlašují den předem nejpozději do 14.00 hodin v kanceláři ŠJ:
osobně
telefonicky: 241715752
e-mailem: jidelna@zspisnicka.cz
po internetu (viz. níže)


První den neplánované nepřítomnosti je možnost si oběd osobně vyzvednout, následující dny musí být odhlášeny (vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování). Ukončení či případné změny stravování je strávník či jeho zákon. zástupce povinen dojednat písemně nebo osobně v kanceláči ŠJ. V případě ukončení stravování zrušit svou pravidelnou bezhotovostní úhradu nebo souhlas k inkasu v nejbližším možném termínu ukončení stravování. Strávníci se mohou v kanceláři ŠJ osobně nebo telefonicky zaregistrovat pro objednávání stravy po internetu - zvolí si přístupové jméno a heslo. Číslo zařízení k přihlášení pro objednávání stravy: 0328 na www.strava.cz - podrobné info a návod obdrží v kanceláři ŠJ.

Jitka Kábelová, vedoucí ŠJ

 

ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

ŠKOLNÍ AUTOMAT Happysnack

Jedná se o dva dotované projekty EU - mléko do škol + ovoce a zelenina do škol. Žáci si mohou dopřát prostřednictvím automatu Happysnack dotované chlazené mléčné výrobky. Informace o nabízených produktech a způsobu nabití karty naleznete na stránkách www.happysnack.cz.

Karty obdržíte  z d a r m a   v kanceláři školní jídelny. Automat je umístěn v hlavní budově školy.

Copyright © 2009-2024 Základní škola Písnická v Praze 12
Developed by Kinet