Naleznete zde kompletní informace o naší škole, rozvrhy hodin, plán akcí školy, fotogalerii, ukázky prací našich žáků, aktuality, kontaktní údaje atd.

Zájmové kroužky

ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Vážení rodiče,

pro letošní školní rok došlo k úpravě kroužků. Některé kroužky budou zajišťovat jako doteď externí firmy, které pomocí letáků či webových formulářů přednesou svoji nabídku a zajistí přihlašování a platby podle svých požadavků. Druhou skupinou budou kroužky zajišťovány a organizovány přímo školou.


Kroužky zajišťovány externími pracovníky:


  • Kroužek šachů: Út 15:40 - 16:25, hlavní budova (od 8/10)
  • Aerobik: Po 15:00-16:00, gymnastický sál v objektu Krhanická
  • Mažoretky: Veškeré přihlášky na www.sympapraha.cz, gymnastický sál v objektu Krhanická
  • Kroužky paní učitelky Křížové - viz. letáčky
  • Bricks 4 kids: Úterý: 14:00 - 15:00 (www.bricks4kidz.cz/prahajih)
  • Anglický klub: Po-čt viz. letáček, popř. www.kecklub.cz


Tyto výše jmenované kroužky vedou externí pracovníci a škola pouze pronajímá těmto firmám prostory. Veškeré dotazy, přihlášky, platby a případné připomínky směřujte na dané organizace.


Kroužky zajišťující Základní škola Písnická v Praze 12:


  • Anglický jazyk pro prvňáčky: Čt 13:00-14:00, žáci 1. tříd, 900,- Kč/pololetí (15 lekcí)
  • Programování ve Scratch: úterý 14:50 - 15:45, pro žáky 6. tříd (5., 7., 8.) viz. letáček od paní učitelky Vlkové
  • Příprava na přijímací zkoušky z matematiky: pondělí 14:45 - 15:45  Vlková, viz. letáček od paní učitelky Vlkové
  • Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka: čtvrtek 14:45 - 15:45 Fáberová, viz. letáček od paní učitelky Fáberové


Na výše zmíněné kroužky přihlašujte své děti na emailovou adresu strakos@zspisnicka.cz. Do předmětu uveďte KROUŽEK. Do zprávy uveďte NÁZEV KROUŽKU, JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE, TŘÍDU DÍTĚTE. Kroužky budou otevřeny od 1. října v případě minimálního počtu 10 dětí. Maximální kapacita je omezena. O zařazení do kroužku bude rozhodovat čas příchozího emailu. Způsob platby bude upřesněn po zjištění zájmu o daný krou

AKTUALIZOVÁNO

Vážení rodiče,

všechny přihlášené děti jsou přijaty do uvedených kroužků.

Informace pro přihlášené: částku prosím uhraďte do 11.10.2019 na účet školy 35‑78874349/0800 s uvedením variabilního symbolu = evidenčního čísla dítěte = kód žáka (uvedeném v ŽK), do poznámky pro příjemce napište „Příjmení dítěte a název kroužku". Možná je také platba v hotovosti v kanceláři školy. Jiné způsoby úhrady nejsou z administrativních důvodů umožněny. Děkujeme za pochopení.


Copyright © 2009-2024 Základní škola Písnická v Praze 12
Developed by Kinet