Naleznete zde kompletní informace o naší škole, rozvrhy hodin, plán akcí školy, fotogalerii, ukázky prací našich žáků, aktuality, kontaktní údaje atd.

Konzultace

Hromadné konzultace s vyučujícími probíhají v rámci třídních schůzek nebo konzultačních dnů. Termíny jejich konání mají Vaše děti uvedeny v žákovské knížce, popřípadě jsou uvedeny zde na webu v sekci Plán akcí školy.

Samozřejmě je možná i individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími. Doporučuji předem telefonicky dojednat schůzku.

Copyright © 2009-2024 Základní škola Písnická v Praze 12
Developed by Kinet