Naleznete zde kompletní informace o naší škole, rozvrhy hodin, plán akcí školy, fotogalerii, ukázky prací našich žáků, aktuality, kontaktní údaje atd.

Akce školy 2015/2016

Zájezd do Anglie s výukou

Zájezd do Anglie s výukou v Sheringham Primary School

Týden od 10. – 17. října strávilo 28 žáků naší školy v půvabném přímořském anglickém městečku Sheringham. Jazykové kurzy v zahraničí jsou tzv. v kurzu - kde jinde se člověk naučí lépe jazyk než v přirozeném jazykovém prostředí, na naší škole jsme však šli ještě o trochu dál a zprostředkovali jsme dětem autentickou zkušenost běžné anglické základní školy. Žáci našich čtvrtých, pátých, šestých a sedmých ročníků byli po celý týden (kromě středy, kdy jsme absolvovali celodenní výlet do hlavního města hrabství Norfolk) zapojováni do výuky – ve skupinkách po třech a čtyřech dětech byli přiděleni ke svým vrstevnickým třídám a společně se stejně starými Angličany se učili matematiku, angličtinu, dějepis, hudební výchovu, informatiku a dokonce i tělocvik (kdy se vzhledem k právě probíhajícímu Mistrovství světa v rugby v Anglii naučili základům rugby). Naše děti tak měly možnost nejen neustále si potvrzovat své jazykové kompetence, ale především pozorovat chod školy a vše, co s ní souvisí, a porovnávat se svými zkušenostmi žáka školy v České republice - nikoliv jen na základě vyčteného z učebnic, ale na základě vlastního autentického prožitku.

Odpoledne pak byly většinou ve znamení výletů za místními památkami a pamětihodnostmi - kromě již zmiňovaného města Norwich s jeho slavnou katedrálou a hradem, ve kterém jsou umístěny rozmanité expozice (výtvarné umění, technické vynálezy, porcelán, textil, historie vězeňství, přírodopisné sbírky, historické expozice aj.) jsme se nejednou prošli kouzelnými uličkami starého rybářského města Sheringham, navštívili jeho místní muzeum se skvělou vyhlídkovou věží, projeli se parním vlakem a především byli fascinováni pobřežím bouřícího Severního moře. Jedno odpoledne jsme zasvětili místní atrakci – lovení krabů v nedalekém městě Cromer, kde jsme však pravděpodobně vzhledem k nepříhodným povětrnostním a klimatickým podmínkám nechytili kraba ani jednoho (podle místních lidí není neobvyklým úlovkem až 80 krabů za hodinu).
Ubytováni jsme byli po celou dobu v příjemném a čisťounkém youth hostelu s fantastickou kuchyní - jídlo bylo skutečně znamenité a bylo servírováno formou švédského stolu.
Zájezd se setkal s velkým ohlasem u našich i sheringhamských dětí a učitelů - naprostá většina našich žáků se snažila do výuky aktivně zapojovat a navázali s dětmi z anglické školy mnohá přátelství, jež přetrvávají i po návratu domů. To, že však dostaneme pochvalu i od emeritní školní inspektorky ubytované shodou okolností ve stejném hostelu jako my, by nás však ani ve snu nenapadlo; nicméně stalo se - na adresu naší školy došel mail, jeho část si ve volném překladu z angličtiny dovolujeme ocitovat:
„Poslední tři dny jsem ubytovaná v hostelu v Sheringhamu. Jsem pedagogická poradkyně v důchodu a moc dobře vím, kolik práce představuje vzít mladé lidi na výlet do zahraničí. Chtěla bych pochválit vaše žáky za skvělé vystupování a příkladné chování k ostatním hostům. Neviděla jsem, že by byl někdo neurvalý nebo hrubý. Žáky výborně vedli učitelé, ve všech společných prostorách a v jídelně se chovali tiše, klidně a zdvořile. Dnes po snídani se jedna z kuchařek zmínila, že je to skutečně velice příjemná skupina. Ty děti dělají dobré jméno vaší škole i zemi.
Všimla jsem si, že učitelé se dětem nepřetržitě věnují, kázně dosahují v klidu a účinně. Máte štěstí, že máte tak dobré a schopné učitele, ale to jistě dávno víte! Doufám, že si pobyt v Anglii všichni užili, jen škoda, že neměli alespoň o trochu lepší počasí. Věřím, že výlet děti motivoval k dalšímu studiu a touze umět komunikovat v cizích jazycích, zvlášť usilovně se snažit v hodinách angličtiny.“
Více fotografií naleznete ve ve fotogalerii ZŠ.

 

Copyright © 2009-2024 Základní škola Písnická v Praze 12
Developed by Kinet