Naleznete zde kompletní informace o naší škole, rozvrhy hodin, plán akcí školy, fotogalerii, ukázky prací našich žáků, aktuality, kontaktní údaje atd.

Akce školy 2017/2018

Finanční gramotnost březen 2018

Týden finanční gramotnosti

Finanční gramotnost pro 6. ročníky

Dne 14.3.2018 byla pro žáky obou šestých tříd připravena přednáška na téma "Rodinný rozpočet" v rámci týdne finanční gramotnosti. Přednášku pro žáky připravila Ing. Pavla Mandíková, povídala si s nimi o příjmech a výdajích rodiny, žáci mile překvapili svými vědomostmi. Na závěr všichni žáci vyplnili kvíz, aby prokázali nově získané znalosti.

Žáci dostali za úkol zamyslet se nad hospodařením s penězi, které jim jsou svěřovány - tedy kapesné, zapisovat si během měsíce března a dubna, za co peníze utrácí a jak je případně dostávají (dárky apod.). Ti, co žádné kapesné nemají, si rozmyslí, jak by s penězi hospodařili, kdyby nějaké kapesné dostávali, částky si tedy mohou vymyslet... Formulář

 

Finanční gramotnost pro 8. ročníky

Dne 16.3.2018 byla pro žáky obou osmých tříd připravena v rámci týdne finanční gramotnosti beseda s paní podnikatelkou Janou Merunkovou držitelkou ocenění "Podnikatel roku 2004 v Praze 7", umístění v TOP 5 Neziskovka roku 2014 se společností yourchance o.p.s., jejíž je ředitelkou. Žáci měli možnost se jí na cokoliv zeptat, např. jak začínala, když zakládala svou první firmu, kde získala peníze a kolik jich potřebovala. Postupně se dozvídali, jaké schopnosti konkrétně ona potřebuje. Paní Merunková vedla žáky k zamyšlení nad sebou, co každý z nich umí, v čem je jedinečný, co by chtěl kdo z nich rozvíjet, čeho by chtěli dosáhnout a co jsou proto ochotni udělat… i tato zamyšlení patří do finanční gramotnosti…

 

Autor: Mgr. Jana Vlková
Copyright © 2009-2024 Základní škola Písnická v Praze 12
Developed by Kinet