Naleznete zde kompletní informace o naší škole, rozvrhy hodin, plán akcí školy, fotogalerii, ukázky prací našich žáků, aktuality, kontaktní údaje atd.

Akce školy 2017/2018

Halloweenská stezka 30.10.2017

Halloweenská stezka v pondělí 30.10.2017 (již 3. ročník)Třída 8.B pozvala své spolužáky v pondělí 30.10.2017 na start od 17:45 na večerní dobrodružnou Halloweenskou stezku v areálu ZŠ Písnická (start u hlavního vchodu ZŠ byl letos stanoven po ročnících). Pro žáky 1. i 2. stupně byla připravena stezka odvahy s otázkami a úkoly (akce zdarma). Stezkou prošlo odhadem více než 170 osob (zapisovali jsme jen skupinky děti (dvojice, trojice, čtveřice), ne už jejich doprovod). Odbavili jsme více 75 hlídek, v 19:45 byla akce ukončena. Všechno chystali žáci 8.B ve svém volném čase, bylo jich na 10 stanovištích celkem 20, k tomu ještě 3 učitelé, jako dohled. Naprostá většina účastníků byla s akcí spokojená. Dokonce na ni zavítali i bývalí žáci školy a pozdravili se s bývalými spolužáky :-)
Pozvánka Halloween Poděkování patří jak 20 žákům 8.B (neúčastnili se jen 3) tak i 4 učitelům, kteří vykonávali nad žáky dohled, panu školníkovi a také správkyni areálu Krhanická za zpřístupnění prostranství okolo školy, školní kuchyni za teplý čaj. V neposlední řadě pak všem sponzorům - ať už z řad rodičů nebo žáků 8.B, KPZŠ za poskytnutí financí na svítící tyčinky a sladkosti a také neznámému dárci, který nechal ve vrátnici školy bonbóny - gumové pavouky s informací, že to je na odměny na halloweenskou stezku. Za všechny dary děkujeme.

 

 


Copyright © 2009-2024 Základní škola Písnická v Praze 12
Developed by Kinet