Naleznete zde kompletní informace o naší škole, rozvrhy hodin, plán akcí školy, fotogalerii, ukázky prací našich žáků, aktuality, kontaktní údaje atd.

Akce školy 2017/2018

Projektový den 13.3.2018

Základní školy zřizované MČ Praha 12 se zapojily do projektu „Oživlý almanach" k výročí  100 let české státnosti. V rámci zapojení naší školy bude 13. 3. 2018 probíhat projektový den pro žáky II. stupně. Příležitost nahlédnout do tajů bontonu poskytne výchovný program „Etiketa do škol aneb základní pravidla chování ve škole a na veřejnosti" s důrazem na historii.

Žáci budou pracovat ve skupinkách dle barev a plnit různé úkoly, kvízy, kreslit, tvořit, hrát scénky, prakticky si vyzkouší pozdravy, oslovování, představování aj. Dozvědí se, jak se správně chovat ve společnosti. Barevné skupiny se vystřídají na 5ti stanovištích a v tzv. „kreativních dílnách". Témata stanovišť jsou: Stolování, Muž a žena (rozdíly a pravidla společenského chování), Historie etikety, Testy všeobecně a Etiketa v zahraničí a v ČR.
Copyright © 2009-2024 Základní škola Písnická v Praze 12
Developed by Kinet