Naleznete zde kompletní informace o naší škole, rozvrhy hodin, plán akcí školy, fotogalerii, ukázky prací našich žáků, aktuality, kontaktní údaje atd.

Akce školy 2018/2019

Matematická soutěž SpeedMat

Online matematická soutěž SPEEDMAT

Žáci si mohou procvičovat matematiku (ať už ve škole nebo doma) také hravou zábavnou formou.

Škola se připojila do matematické soutěže SPEEDMAT http://www.speedmath.eu, žáci mohou soutěžit jak doma, tak ve škole.

Program si lze zdarma stáhnout na internetu na výše uvedené internetové stránce, ve škole je program již nainstalován, spustí se přes správce souborů, pod Tento počítač je Výuka (V), složka SpeedMath, program SpeedMath.

Žáci mohou program využít buď jen k procvičování probíraného učiva nebo k soutěžení.

Na soutěž je k výběru 20 kategorií, jsou rozdělené podle tříd (věku žáků).

 

Do 20. kola (začíná 27.1.2019 a končí 21.6.2019) pak postupně zapojíme během 2. pololetí všechny zbývající žáky školy

Pro soutěž v 20. kole (končí 21.6.2019) vybrala naše škola následující kategorie:

  • žáci 1. a 2. tříd - kategorie SPEEDMAT 1 - označit z prvního sloupce Počítání do 20, označit z druhého sloupceSčítání a odčítání, Soutěž, Pokračovat
  • žáci 3. tříd - kategorie SPEEDMAT 1 - označit z prvního sloupce Počítání do 20, druhý sloupec celý, Soutěž, Pokračovat
  • žáci 4. tříd - kategorie SPEEDMAT 1 - označit z prvního sloupce Počítání do 100 nebo Počítání do 50, druhý sloupec celý, Soutěž, Pokračovat
  • žáci 5. tříd - kategorie SPEEDMAT 1 - označit všechny kategorie (tj. oba sloupce všechny 4 řádky), Soutěž, Pokračovat
  • žáci 6. tříd - kategorie SPEEDMAT 2 - označit z prvního sloupce Přirozená čísla, druhý sloupec celý, Soutěž, Pokračovat
  • žáci 7. tříd - kategorie SPEEDMAT 2 - označit z prvního sloupce Desetinná čísla, druhý sloupec celýSoutěž, Pokračovat
  • žáci 8. tříd - kategorie SPEEDMAT 3 - označit z prvního sloupce Mocniny a odmoc., druhý sloupec celýSoutěž, Pokračovat
  • žáci 9. tříd - kategorie SPEEDMAT 3 - označit z prvního sloupce Výrazy bez závorek, druhý sloupec celýSoutěž, Pokračovat
  • žáci 9. tříd - kategorie SPEEDMAT 4 označit oba celé sloupceSoutěž, Pokračovat

Nejlepších 5 žáků naší školy (a dále všichni, co se umístí do pátého místa v každé kategorii celorepublikové soutěže) získá od organizátora originální diplom.

Soutěž si mohou vyzkoušet i rodiče, (dospělí či sourozenci) - pro ně je určeno 7 posledních soutěžních kategorií (bez omezení věku). Jedna z nich je i výše uvedená kategorie pro deváté třídy. Může to být výzva pro celou rodinu. Kdo získá více bodů - rodič nebo dítko? (tedy každý ve své kategorii...)

Do 15. kola byli zapojeni žáci od 3. do 9. tříd. Nejlepší 3 žáci z každé třídy (pokud dosáhli min. 3000 bodů) byli odměněni diplomem a drobností od KPZŠ. Diplom získali i žáci soutěžící z domova (v soutěži označení jako hosté, protože nesoutěží ze školní IP adresy).


Škola se připojila do soutěže v 15. kole, teď již máme za sebou kolo 16., 17., 18., 19.
Autor: Mgr. Jana Vlková
Copyright © 2009-2024 Základní škola Písnická v Praze 12
Developed by Kinet