Naleznete zde kompletní informace o naší škole, rozvrhy hodin, plán akcí školy, fotogalerii, ukázky prací našich žáků, aktuality, kontaktní údaje atd.

Akce školy 2018/2019

Halloweenská stezka 2018


Třída 9.B pozvala své spolužáky v pondělí 5.11.2018 na start od 17:45 do 18:00 (v případě velkého počtu zájemců i déle) na večerní dobrodružnou Halloweenskou stezku v areálu ZŠ Písnická (start u hlavního vchodu ZŠ). Pro žáky 1. i 2. stupně byla připravena stezka odvahy s otázkami a úkoly (akce zdarma). Stezkou prošlo odhadem více než 180 osob (zapisovali jsme jen školní děti, ne už jejich mladší sourozence a doprovod). Tedy za 75 min. jsme odbavili více než 50 hlídek, v 19:30 byla akce ukončena.

Všechno chystali žáci 9.B ve svém volném čase, bylo jich na 8 stanovištích celkem 18 (a k nim ještě 5 žáků z jiných tříd), k tomu ještě 3 učitelé jako dohled. Dokonce na akci zavítali i bývalí žáci třídy a pozdravili se s bývalými spolužáky :-)

Letošní 4. ročník byl dle hodnocení účastníků nejlepší, jednak vyšlo pěkné teplé počasí a jednak bylo znát, že se žáci skvěle připravili, že už měli s touto akcí zkušenosti, škoda, že tato třída to letos chystala naposledy nebo naši školu v červnu opustí.


Poděkování patří jak žákům 9.B tak i učitelům, kteří vykonávali nad žáky dohled, panu školníkovi a také správkyni areálu Krhanická za zpřístupnění prostranství okolo školy. V neposlední řadě pak všem sponzorům - ať už z řad rodičů nebo žáků 9.B, KPZŠ za poskytnutí financí na svítící tyčinky a sladkosti. Za všechny dary děkujeme.

Foto papírová rakev

Halloween pozvánka

Třída 9.B si vás dovoluje pozvat v pondělí 5.11.2018 od 17:45 do 18:25 (v případě velkého počtu zájemců i déle) na večerní dobrodružnou Halloweenskou stezku v areálu ZŠ Písnická (start u hlavního vchodu ZŠ).

V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.

Pro žáky 1. i 2. stupně bude připravena stezka odvahy s otázkami a úkoly (akce zdarma).

Na drobné odměny pro děti přispěl Klub přátel základní školy Písnická (KPZŠ) a rodiče žáků 9.B

Srdečně zveme!

Copyright © 2009-2024 Základní škola Písnická v Praze 12
Developed by Kinet