Naleznete zde kompletní informace o naší škole, rozvrhy hodin, plán akcí školy, fotogalerii, ukázky prací našich žáků, aktuality, kontaktní údaje atd.

Akce školy 2018/2019

Projekt Generace My

Dne 4. 10 se ve Viničním domku konala prezentace projektu Generace My, který cílil na vnímání předchozích generací očima žáků základních škol, jejichž cílem bylo nalézt fotografii starší než rok 1945 a vytvořit její příběh. Žáci nejdříve odevzdávali volně zpracovaný projekt v pevné formě (lze si prohlédnout na školském odboru městské části, či v současné době pravděpodobně ještě ve Viničním domku) a poté prezentovali svoji práci před zástupci ostatních škol a zástupců školského odboru.

Formy zpracování byly velmi rozličné stejně jako témata, některé školy se zaměřily na zpracování života rodinných příslušníků žáka, některé propojily tento projekt s projektem Post Bellum, ve kterém žáci navštěvují pamětníky a zpracovávají z těchto setkání snímky.

ZŠ Písnická vyšla z fotografie z 1918, na které je svatba předků jedné z žákyň a na základě historie fotografie zpracovala také prezentaci dobové módy. Akce proběhla v příjemné atmosféře a byla pro žáky jistě velmi obohacující zkušeností.

Copyright © 2009-2024 Základní škola Písnická v Praze 12
Developed by Kinet