Naleznete zde kompletní informace o naší škole, rozvrhy hodin, plán akcí školy, fotogalerii, ukázky prací našich žáků, aktuality, kontaktní údaje atd.

Akce školy 2018/2019

Projekt Příběhy našich sousedů

Ve středu 28. listopadu od 17 hodin se v Modřanském biografu uskutečnila slavnostní prezentace projektu Příběhy našich sousedů, který dětem přibližuje vzpomínky jedenáctky proslulých i méně známých pamětníků z Prahy 12, jejichž životy významně ovlivnily dějinné události 20. století, které se odehrály na území České republiky. Přítomni byli i zástupci radnice - starosta Jan Adamec a radní Petr Prchal a Hana Jandová.
Do projektu Příběhy našich sousedů, který se v Praze 12 konal letos poprvé, se zapojilo celkem jedenáct žákovských týmů ze šesti základních škol. Pod vedením svých učitelů zaznamenali pamětnická vyprávění žáci ze ZŠ Na Beránku, ZŠ profesora Švejcara, ZŠ Zárubova, ZŠ Rakovského, ZŠ K Dolům a ZŠ Písnická. V průběhu šesti měsíců žáci nejprve natáčeli vyprávění místních pamětníků a dohledávali dokumentární materiály k jejich příběhům. Ze shromážděných podkladů pak vytvořili vlastní dokumentární díla, která odborné i široké veřejnosti představili právě na slavnostní prezentaci. Mezi pamětníky, jejichž osudy děti zpracovávaly, je podle regionální koordinátorky pořádající společnosti Post Bellum Michaely Szkály velice pozoruhodný mix osobností, a to od starousedlíků z Prahy 12 až po čtveřici cizinců z Vietnamu, Bosny a Izraele.
V rámci slavnostního podvečera odborná porota ve složení Michal Šmíd (historik), Ladislav Dvořák (novinář), Stefanie Bílková (učitelka ze ZŠ T. G. Masaryka) posoudila zpracovaná dokumentární díla žáků i jejich prezentace před publikem a nakonec z nich vybrala tři vítězné projekty. Na prvním místě se umístili žáci ZŠ profesora Švejcara - pamětník Jan Ruml, druzí žáci ze ZŠ Písnická - pamětnice Hong Nhung Nechybová a 3. místo náleží ZŠ Zárubova - pamětník Asaf Auerbach. Prezentaci, která se setkala s velkým ohlasem veřejnosti, moderovala Jarmila Balážová.
Další info:

http://www.praha12.cz/vzpominky-stale-zive/d-65858/p1=65508

Copyright © 2009-2024 Základní škola Písnická v Praze 12
Developed by Kinet