Naleznete zde kompletní informace o naší škole, rozvrhy hodin, plán akcí školy, fotogalerii, ukázky prací našich žáků, aktuality, kontaktní údaje atd.

Akce školy 2018/2019

Stavitelé města - úspěch 6.A

Úspěch v soutěži - Stavitelé města 3

Jde o dvoudenní program, který žákům předává znalosti o adaptaci města na změnu klimatu a o negativních projevech klimatické změny. Program je doplněn o různé aktivity týkající se problematiky klimatických změn. Žáci hrají interaktivní deskovou hru, provádí zajímavý výzkum v terénu a navrhují vhodná adaptační opatření.

 

Do projektu se zapojily 3 třídy na II. stupni. Dne 13. 6. 2019 vybraní žáci naší školy prezentovali zpracované výstupy na Magistrátu hl.m. Prahy. Třída 6. A se umístila na krásném 2. místě a získala částku 7 000 Kč na realizaci svého návrhu. Můžeme se těšit např. na vybudování altánu nebo fontány na školní zahradě, venkovních laviček či více rostlin a stromů. Rovněž třída 7. B obsadila 4. místo.


Žákům gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Mgr. Lenka Hanyšová

Informace od organizátora soutěže Ekocentra Koniklec:
Fotodokumentaci ze soutěže naleznete na
nebo výběr fotek na Facebooku našeho projektu Adaptace sídel na změnu klimatu do škol

Stavitelé města 6.A
Copyright © 2009-2024 Základní škola Písnická v Praze 12
Developed by Kinet