Naleznete zde kompletní informace o naší škole, rozvrhy hodin, plán akcí školy, fotogalerii, ukázky prací našich žáků, aktuality, kontaktní údaje atd.

Akce školy 2019/2020

Matematika jinak

Finanční gramotnost pro 6.B - hrou "Velká rodinná rada"

Dne 5.9.2019 byla pro žáky 6.B připravena hra "Velká rodinná rada" od organizace Books and Cards (https://www.besedarium.cz) vedená paní Veronikou Krištofovou. Žáci se rozdělili do 5 pětičlenných rodin. Zamysleli se nad tím, kolik peněz běžná rodina měsíčně vydává na jídlo, bydlení a další věci. Jaké a z čeho může mít příjmy. Za co jednotliví členové mohou utrácet peníze, aby byli spokojení, co to jsou nutné a zbytné výdaje... Pro každou rodinu byly připraveny její příjmy a výdaje, stejně tak záliby jednotlivých členů. Žáci pak dostali peníze a společně v rodině rozhodovali, za co je utratí, jakou si nechají rezervu... a přišly i chvíle šťastné i různé pohromy, za které musely rodiny vydat finance... Čtyři rodiny na konci programu vše ustály, jedné by peníze chyběly.... Na závěr všichni žáci zhodnotili, že se jim program líbil, že je vedl k zamyšlení, někteří konkrétně uvedli, co je překvapilo a jak se z toho poučili...
FG FG Velká rodinná rada 5.A

 

Hodiny matematiky

Žáci naší školy, kde při vstupu do budovy, musí vypnout mobilní telefon, přesto využívají ve výuce moderní digitální technologie. Se souhlasem učitele mohou mobil používat a také to tak dělají.
KahootNapříklad v hodině matematiky 3. týden v září žáci 6. a 8. tříd používali své chytré telefony k odpovědím na zadané příklady (žáci 6. tříd na sčítání a odčítání záporných čísel, žáci 8. tříd na druhou mocninu). Ti, co chytrý telefon u sebe neměli, mohli využít školní tablety, kterých škola vlastní 15. Přestože počty žáků ve třídách dosahují i 29, tak to vychází tak, že všichni mohou odpovídat současně. Testování přes Kahoot žáky bavil a přitom všichni aktivně počítali. Navíc žáci sami mohou takové testování připravit...


MatematikaObávané slovní úlohy se řeší snadněji v týmu. Pomocí tabletu přes systém Socrative jednotlivé skupiny odesílaly své výsledky a tak bylo možné sledovat, která skupina pracuje rychleji. Nejdůležitější však byla správnost odpovědí. Na závěr se zaslané odpovědi zobrazily na tabuli a hned bylo vidět, které týmy pracovaly bezchybně... Společně se pak úlohy ještě jednou prodiskutovaly, aby zápisy ve všech sešitech byly správně.Autor: Mgr. Jana Vlková
Copyright © 2009-2024 Základní škola Písnická v Praze 12
Developed by Kinet