Naleznete zde kompletní informace o naší škole, rozvrhy hodin, plán akcí školy, fotogalerii, ukázky prací našich žáků, aktuality, kontaktní údaje atd.

Akce školy 2019/2020

Charitativní akce

Základní škola Písnická - charitativní projekt „Krabice od bot"

Děti darují dětem - I v letošním školním roce se naše škola zapojila do charitativního projektu ČCE - České církve evangelické „Krabice od bot". Tato předvánoční akce na naší škole probíhá již druhým rokem a má za cíl potěšit děti z chudších rodin v České republice. ČCE má bohaté zkušenosti s pomocí  lidem ohrožených chudobou či sociálním vyloučením. Jedná se o pomoc dětem v azylových domech, krizových centrech, dětských domovech či nízkoprahových klubech. Vánoce by měly být časem splněných přání a radosti, proto jsme rádi udělali něco pro dobrou věc. Radost těmto dětem udělají zase děti, jimž dospělí - rodiče či vyučující pomohou připravit jejich dárkovou krabici od bot. Krabice jsme společně naplnili dárky k Vánocům a zabalili. Některé děti přinesly z domova již plné krabice. Do projektu se zapojila celá škola - děti z I. i II. stupně, rovněž i vyučující. Děti měly možnost nosit drobné hračky, výtvarné pomůcky, školní potřeby, popř. oblečení a doplňky. Projektu jsme se věnovali především v hodinách ČJS, ZSV a PČ. Společně jsme věci roztřídili, určili pro jaký věk a pohlaví jsou dárky vhodné, uložili a zabalili do krabic.

Dárky nemusely být nové, ale pěkné, zachovalé a čisté. Zkrátka takové, které mohou ještě někomu udělat radost. Vždy je třeba mít na paměti, že námi vyzdobená a naplněná krabice může být jediným dárkem, které dítě dostane. Výsledkem je mnoho krásných dárků.

Velmi děkujeme všem rodičům a žákům, kteří se do projektu zapojili. Jsem přesvědčená, že až žáci budou o Štědrém večeru rozbalovat svoje dárky, určitě si vzpomenou, že se někde právě raduje dívka či chlapec z dárků, které pro ně připravily děti ze ZŠ Písnická. Charitiativní sbírka byla u nás velmi úspěšná a rádi bychom v podobném duchu pokračovali i v dalších letech.


Více informací lze nalézt na webových stránkách https://www.krabiceodbot.cz.

Mgr. Lenka Hanyšová a kol.vyučujících


Copyright © 2009-2024 Základní škola Písnická v Praze 12
Developed by Kinet