Naleznete zde kompletní informace o naší škole, rozvrhy hodin, plán akcí školy, fotogalerii, ukázky prací našich žáků, aktuality, kontaktní údaje atd.

Výuka

Akce školy 2016/2017

Vyhodnocení sběru papíru 29.11. – 1.12.2016

Třída

kg

1.A

82,5

14

1.B

382,0

5

1.C

170,0

9

2.A

150,0

11

2.B

114,5

13

3.A

65,5

15

3.B

60,5

16

4.A

348,5

6

4.B

525,5

2. místo (odměna za 300 Kč pro třídu)

5.A

116,0

12

5.B

510,0

3. místo (odměna za 200 Kč pro třídu)

5.C

45,5

18

6.A

441,0

4

6.B

161,0

10

7.A

276,5

7

7.B

538,0

1. místo (odměna za 400 Kč pro třídu)

8.A

51,5

17

8.B

211,0

8

9.A

0,0

9.B

0,0

Nejlepšími sběrači byli:

  • žákyně O. ze 6.A   301 kg
  • žákyně S. ze 4.B   198 kg
  • žák S. z 8.B   142 kg
  • žák Š. ze 4.A   128 kg
  • žákyně O. z 5.B   124 kg

 

V kontejneru bylo odvezeno 3430 kg starého papíru, co se nevešlo, je uskladněno v kotelně a bude odvezeno při příštím sběru v lednu. Třída, která získala 1. místo, získá finanční odměnu ve výši 400,-Kč, třída na 2. místě 300,-Kč a třetí 200,-Kč. Nejlepší sběrači získali sladkou odměnu.

Příští sběr papíru bude od 23.1. do 25.1.2017. Poděkování patří všem učitelům i dětem, kteří měli u sběru službu. Velké poděkování patří všem sběračům papíru (i jejich rodičům). Třiďte odpad, má to smysl! Za loňský rok jsme sběrem vydělali 44 460 Kč, které byly vloženy na účet KPZŠ a dále jsou využívány na různé akce školy (odměny za soutěže, akademii, příspěvky na vícedenní výlety…)

Prosím třídní učitele, aby všem žákům, kteří přinesli sběr, napsali pochvalu. Děti, které přinesly sběr a přesto nedostaly pochvalu, si pro ni mohou přijít do 4.B se žákovskou knížkou nebo notýskem.

Vyhodnocení sběru textilu 21.11. – 2.12.2016

V pátek odpoledne 2.12.2016 skončil sběr textilu, jehož výtěžek půjde do Klokánku. Děti z Klokánu všem sběračům moc děkují.

Třída

kg

1.A

71,0

4

1.B

15,0

8

1.C

16,0

7

2.B

14,5

9

3.B

9,0

10

4.A

473,0

1. místo

4.B

81,0

3. místo

5.B

24,5

5

6.B

23,0

6

7.B

94,0

2. místo

Nejlepšími sběrači byli:

  • žákyně K. ze 4.A   407 kg
  • žákyně H. ze 1.A   71 kg
  • žák Č. z 7.B   43 kg
  • žák D. ze 7.B   36 kg
  • žákyně V. z 4.A   32kg

Celkem se sebíralo 821 kg. Nejlepší sběrači textilu také získávají sladkou odměnu. Děti z Klokánu všem sběračům moc děkují.

 

Víčka od PET lahví se sbírají stále. Noste je kdykoli do 4.B a položte pod tabuli. Děkujeme.

Copyright © 2009-2024 Základní škola Písnická v Praze 12
Developed by Kinet