Naleznete zde kompletní informace o naší škole, rozvrhy hodin, plán akcí školy, fotogalerii, ukázky prací našich žáků, aktuality, kontaktní údaje atd.

Výuka

Informatika

Pozor změna:

Milí žáci, dnes, středa 18.9.2019, odpoledne došlo ke změně přihlašování do office365 (a nově funguje i do google účtu), "@zspisnicka.onmicrosoft.com" bylo zkráceno na "@zspisnicka.cz" Opravte si to prosím v ŽK na nalepeném štítku.
To znamená, že pro přihlášení místo "23BNovKa@zspisnicka.onmicrosoft.com" budete zadávat "23BNovKa@zspisnicka.cz" heslo vám zůstalo stejné. Pozor, emailové adresy žáků zůstaly beze změny, tedy loginname@zspisnicka.onmicrosoft.com. V případě problémů mne kontaktujte.
J. Vlková, email: Vlkova@ZSPisnicka.cz

Informace a odkazy na procvičování učiva z předmětu Informatika

(aktualizace 17.4.2020)

Informatika 5. ročník

Informatika 6. ročník

Informatika 9. ročník

Kroužek programování ve Scratch

-----------------------------------------------------------------

Nově od 25.1.2018 (od 18.9.2019 změna přihlašovací adresy - zkrácena doména) mohou všichni učitelé i žáci od 5. třídy využívat Office365 online:

Postup:

 • v libovolném prohlížeči internetu, např. google chrom, internet explorer, mozzilla napíšete: https://office365.com
 • kliknete na "Přihlásit se"
 • vyplníte přihlašovací jméno "loginname@zspisnicka.cz", tj. např. "19BCerDa@zspisnicka.cz"
 • zadáte heslo, které máte v PC učebně
 • spustíte program, který potřebujete - WORD, EXCEL, POWERPOINT, pokud neumíte ještě pracovat s cloudovým úložištěm, tak k přenášení vytvořených souborů použijte program POŠTA, případně se zajděte zeptat vyučující informatiky Mgr. J.Vlkové

 

Důležité informace o prevenci i v oblasti IT najdete na Prevence rizikového chování

Co plánujeme:

Logická olympiáda

http://logickaolympiada.cz - soutěž - po loňském problematickém získávání souhlasů zákonných zástupců je registrace a účast v soutěži pouze doporučená. Zájemci se se souhlasem rodičů zaregistrují a pak v říjnu budou soutěžit doma.
Registrace je pouze do 30.9.2019
Nejlepší žáky naší školy odměníme diplomy! Pokud by někdo potřeboval poradit s registrací, můžete se obrátit na Mgr. J. Vlkovou.

Bobřík informatiky

http://www.ibobr.cz/ pdozim 2019 (již 12. ročník) - soutěž pro žáky 5. až 9. tříd

Každý soutěžící v kategorii Benjamin a Kadet začíná se startovním počtem 60 bodů (v kategorii Mini 48 bodů). Maximální počet bodů, které lze v testu získat, je 240 bodů (v kategorii Mini 192). Úspěšným řešitelem (uloví bobříka informaitky) je ten, kdo získá 150 bodů (v kategorii Mini 120 bodů), tedy polovinu maximálního zisku.

It-slot

http://it-slot.cz/ listopad 2019  - soutěž pro žáky 8. až 9. tříd - postupová soutěž o ceny a případně o stipendium na SSŠVT

Zájemci z 8. i 9. ročníků se musí přihlásit osobně u Mgr. J. Vlkové (nebo emailem na Vlkova@ZSPisnicka.cz) do 10.11.2019!!! (soutěžící je nutno předem zaregistrovat, bez registrace nelze soutěžit).

 

CodeWeek

- zapojení do Celoevropského týdne programování

http://www.code.org Testování trvá max. 30 minut a má 10 otázek, cílem je dosáhnout 100 bodů nebo víc :-)

-----------------------------------------------------------------

Od 4.3.2014 v provozu PC učebna vybavená novými PC.


Každý žák ZŠ Písnická má svůj účet a bude se logovat pod svým přihlašovacím jménem. Přihlašovací jméno (loginname) je zapsáno na první straně ŽK a jméno bylo vytvořeno následujícími pravidly:
 • má přesně 8 znaků
 • je bez diakritiky a mezer
 • je unikátní (tj. nikdo nemá stejné)
 • začíná dvojčíslím roku, kdy žák bude školu opouštět (viz tabulka níže), tj. rok „absolvování zš“
 • třetí znak je písmeno třídy (A, B, C)
 • následují 3 znaky příjmení bez háčků a čárek (pokud je příjmení kratší 3 znaků nebo obsahuje mezeru, je doplněno písmenem X)
 • poslední 2 znaky tvoří první dva znaky křestního jména bez háčků a čárek nebo (v případě stejných kombinací jmen) prvním písmenem křestního jména a číslovkou (např. 21BKosD1 a 21BKosD2).
 • Např. žák Novák Petr z 7.B by měl přihlašovací jméno: 22BNovPe

Každý žák má svůj osobní adresář označený písmenem Z:, přesně Z:\HOME\loginname, v něm má všechna práva (tj. vytvářet i mazat své soubory atd.)
Každý třída má svůj adresář, označený slovem TRIDA+"označení třída" (např. TRIDA8A, TRIDA8B) s právem pro čtení pro všechny členy třídy - např. pro uchovávání společně vytvořených dokumentů, fotografií (apod.) - kopírovat to tam bude učitel a v něm dva podadresáře:
 • podadresář SPOLECNY se všemi právy pro členy třídy (na předávání dat žáků třídy)
 • podaresář VEREJNY se všemi právy pro členy třídy a právy pro čtení i pro ostatní třídy
Adresáře třídy budu vždy na začátku školního roku přejmenovány, aby označení odpovídalo - deváté třídy budou zrušeny a ostatní postupně přejmenovány

Tabulka tříd a rok ukončení školní docházky pro školní rok 2019/2020

1.A, 1.B, 1.C 2028
2.A, 2.B 2027
3.A, 3.B 2026
4.A, 4.B 2025
5.A, 5.B 2024
6.A, 6.B 2023
7.A, 7.B 2022
8.A, 8.B 2021
9.A, 9.B 2020

Pravidla PC učebny ZŠ Písnická

 1. Žáci vstupují do učebny pouze s vyučujícím.
 2. Po příchodu do počítačové učebny jsou žáci povinni prohlédnout si pracovní místo. Případné nedostatky nahlásí vyučujícímu.
 3. V počítači je přísně zakázáno cokoliv stahovat a instalovat a nastavovat (pokud to nebylo výslovně povoleno).
 4. Žáci mohou pracovat a provádět na počítačích jen to, co jim výslovně určí a dovolí učitel.
 5. Obzvláště je zakázáno kopírovat data bez vědomí učitele, ať už mezi počítači ve třídě, z internetu, emailu, z/na flashdisk apod.
 6. V celé počítačové učebně je zákaz jídla a pití a to i o přestávkách!
 7. Počítače a monitory žáci mohou zapínat, vypínat a restartovat jen na pokyn učitele.

- ukázka zpracování dat

----------------------------------------------------------------

On-line testy z informatiky
ZŠ Písnická

Mgr. Jana Vlková, 2. patro, konzultace po domluvě, kontakt nejlépe emailem Vlkova@ZSPisnicka.cz (příp. telefon do ZŠ 241 470 360)

Autor: Mgr. Jana Vlková
Copyright © 2009-2024 Základní škola Písnická v Praze 12
Developed by Kinet