Naleznete zde kompletní informace o naší škole, rozvrhy hodin, plán akcí školy, fotogalerii, ukázky prací našich žáků, aktuality, kontaktní údaje atd.

Výuka

Matematika

Matematika ve školním roce 2019/2020

(aktualizace 1.9.2019)

Vyučující:

Mgr. Jana Vlková
Mgr. Jitka Caković
 • 9.A a 9.B
Mgr. Alena Marková
 • 7.A a 7.B

Pracovní sešity používané v M http://www.2pir.eu/

I v době uzavření škol můžete soutěžit a procvičovat matematiku v soutěži SpeedMat, bližší informace najdete SpeedMat 22. kolo.

Známky z M mají různou váhu:

váha 10 čtvrtletní práce, váha 4 ústní zkoušení a větší testy, váha 2 menší testy, váha 1 práce v hodině, domácí práce

Hodnocení testů (známky při úspěšnosti v %):

1. 86% - 100%
2. 70% - 85%
3. 45% - 69%
4. 20% - 44%
5. méně než 19%
Přehled známek v bodech: Body_web.xls


Pravidla pro matematiku ZŠ Písnická

 • před začátkem hodiny (o přestávce) lze požádat o vysvětlení látky z poslední hodiny nebo DÚ
 • omluva na začátku hodiny (zapomenutý DÚ, pomůcky
 • DÚ nemusí být vyřešen správně, ale musí mít zápis zadání, pokus o řešení a odpověď!
 • DÚ nemusí být podepsaný rodiči
 • za práci (aktivitu) v hodině lze získat známku s váhou 1
 • dbát na pěknou a čitelnou úpravu sešitu, sešit je min. 1x za pololetí kontrolován a může být známkován s váhou 1
 • o přezkoušení u tabule lze i požádat (říci nejpozději o přestávce před začátkem hodiny), max. 3x za pololetí
 • známky z matematiky mají různou váhu, (přibližná) výsledná známky z matematiky se vypočítá jako vážený průměr známek, kde s váhou 10 se počítají čtvrtletní písemné práce, s váhou 4 větší testy a ústní zkoušení; s váhou 2 a 3 malé testy, ostatní známky mají váhu 1 (tj. jednoduše řečeno, jako by známku za čtvrtletní práci dostal 10krát a za větší test 4krát atd.)
 • u neúspěšně napsaného testu (tj. známka 4 nebo 5) lze po odevzdání domácí práce (cca dvojnásobného rozsahu než byl test, tj. bylo-li 5 příkladů, napíše 10 obdobného zadání) může požádat o napsání opravné práce ve svém volném čase (tj. mimo výuku, např. po obědě, během odpadlé vyuč. hodiny apod.). Do klasifikace se pak počítá průměr obou známek, tj. např. napíše-li první test na 5, opravný na 1, výsledná známka je 3, v případě průměru s polovinou na konci se známka zaokrouhlí ve prospěch žáka, tj. 5 a opravná 2 bude výsledná známka také 3. Požádat o napsání opravného testu může žák 2x za pololetí.
 • kdykoliv lze požádat o zadání dobrovolné domácí práce na procvičení učiva z probírané látky, známka může a nemusí být klasifikována známkou s váhou 1
 • všechny známky z matematiky mají vždy stanovenu váhu a žáci i rodiče je vidí přes systém Bakaláři
 • výsledná známka z matematiky se nesmí lišit od známek ze čtvrtletních prací o více než 1 stupeň (tj. nelze napsat čtvrtletní práci na 4 a chtít výslednou známku 2). Je-li některá ze čtvrtletních prací hodnocena známkou 5, může žák požádat o opravnou 1/4letní práci, pokud ani pak nezíská hodnocení 4 nebo lepší, je na vysvědčení klasifikován známkou 5 (nedostatečnou).
 • doporučené opakování učiva - opsat si na papír zadání úlohy, zavřít sešit a pokusit se to vyřešit samostatně...

V případě absence ve škole využijte možnosti kontaktu emailem a požádejte o zadání práce na adrese Vlkova@ZSPisnicka.cz nebo Markova@ZSPisnicka.cz nebo Cakovic@ZSPisnicka.cz

Plánované matematické soutěže:

Matematická olympiáda

Matematická olympiáda je soutěž pro žáky základních a středních škol, kategorie:
 • Z5 pro žáky 5. tříd ZŠ
 • Z6 pro žáky 6. tříd ZŠ
 • Z7 pro žáky 7. tříd ZŠ
 • Z8 pro žáky 8. tříd ZŠ
 • Z9 pro žáky 9. tříd ZŠ

Pro kategorie Z5, Z6, Z7 a Z8 jsou organizována školní a okresní (obvodní kola). V kategorii Z9 se pořádají školní, okresní a krajské kolo.
Ve školním roce 2019/2020 bude probíhat 69. ročník Matematické olympiády - zadání školního kola 2019/2019 (69. ročník)

Každou úlohu odevzdávejte vyučujícímu matematiky na samostatném papíru s označením: Informace pro žáky a rodiče k MO.
Ukázka zpracování řešení jedné z úloh 63. ročníku.

jméno a příjmení
třída
ZŠ Písnická v Praze 12, Písnická 760, 142 00 Praha 4
číslo úlohy včetně kategorie např. Z6–I–1

Poslední údaj je označení úlohy podle tohoto letáku. Znění úloh nemusíte opisovat. Nevejde-li se vám řešení na jeden list, uveďte na dalších listech vlevo nahoře své jméno a označení úlohy a očíslujte stránky. Řešení pište podrobně jako výklad, ve kterém jsou uvedeny všechny podstatné úvahy tak, aby bylo možno sledovat váš myšlenkový postup.

Úlohy odevzdávejte dle kategorie do:
Z5, Z9: 18.12.2019
Z6, Z7, Z8: 5.3.2020

Okresní kolo MO kategorie:

Z5, Z9: středa 29. 1. 2020

Z6, Z7, Z8: úterý 7. 4. 2020

online soutěž SPEEDMAT - http://www.speedmath.eu/ - 2 soutěžní kola:

(ve škole je program již nainstalován, spustí se přes správce souborů, pod Tento počítač je Výuka (V), složka SpeedMath, program SpeedMath)
21. kolo končí 24.1.2020,

žáci mohou soutěžit opakovaně (i doma - z webu si lze zdarma stáhnout a nainstalovat program) ve školou vybraných kategorích:
 • žáci 3. a 4. tříd - kategorie SPEEDMAT 1 - označit z prvního sloupce Počítání do 50, druhý sloupec celý, Soutěž, Pokračovat
 • žáci 5. tříd - kategorie SPEEDMAT 1 - označit všechny kategorie (tj. oba sloupce všechny 4 řádky), Soutěž, Pokračovat
 • žáci 6. tříd - kategorie SPEEDMAT 2 - označit z prvního sloupce Přirozená čísla, druhý sloupec celý, Soutěž, Pokračovat
 • žáci 7. tříd - kategorie SPEEDMAT 2 - označit z prvního sloupce Desetinná čísla, druhý sloupec celýSoutěž, Pokračovat
 • žáci 8. tříd - kategorie SPEEDMAT 3 - označit z prvního sloupce Mocniny a odmoc., druhý sloupec celýSoutěž, Pokračovat
 • žáci 9. tříd - kategorie SPEEDMAT 6 - označit celý první sloupec, druhý sloupec nicSoutěž, Pokračovat

Logická olympiada

http://logickaolympiada.cz/ - pozor změna: Po loňském problematickém získávání souhlasů zákonných zástupců je registrace a účast v soutěži pouze doporučená. Zájemci se se souhlasem rodičů zaregistrují a pak v říjnu budou soutěžit doma. Registrace je pouze do 30.9.2019
Nejlepší žáky naší školy odměníme diplomy! Pokud by někdo potřeboval poradit s registrací, můžete se obrátit na Mgr. Janu Vlkovou.

 

Pythágoriáda (únor)


Matematický klokan (březen)


Co už bylo:

 

Programy na podporu výuky matematiky:

Geometrie GeoGebra http://www.geogebra.org

Geometrie procvičování (testování) úloh přes www stránky http://geotest.geometry.cz

učebnice matematiky - vysvětlená témata i s příklady http://www.realisticky.cz/ucebnice.php?id=2

Stroj na jedničky

http://www.strojnajednicky.cz/info.php zábavná výuka a procvičování na PC - po registraci za 250Kč

-----------------------------------------------------------------------------

Potřebné pomůcky na matematiku J. Vlkové (6.A, 6.B, 8.A, 8.B):

 • Sešit A4 čtverečkovaný na matematiku (dohromady na aritmetiku i geometrii), lze pokračovat do sešitu z předchozího ročníku
 • Trojúhelníkové pravítko s ryskou
 • Ořezaná obyčejná tužka (mikrotužka) + guma
 • Barevná propiska - nejlépe zelená, černá, ne červená
 • Kružítko s náhradní tuhou (nutné na geometrii, ale nosit raději stále)
 • Úhloměr
 • Lepidlo na papír (nutné!)
 • Izolepa úzká, malá na vlepování prac. listů - doporučeno (nebo vlepovat doma)
 • Druhé pravítko - stačí malé (nutné na geometrii, ale nosit raději stále)
 • Sešit A5 čtverečkovaný (tenký) na testy - odevzdat (zůstává u vyučujícího), lze z předch. ročníku, 6. třídy dostanou
------------------------------------------------------------------------------------
Procvičování dle ročníků (od 1. ročníku do 9. ročníku) - velká sbírka příkladů, řada různých témat http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat.html

Učivo základní školy "Matematika polopatě" http://www.matweb.cz/kategorie-zakladni-skola

Matematické tabulky http://www.danky.webovka.eu

Velká kniha geometrie http://www.e-matematika.cz/zakladni-skoly/geometrie

Další velká sbírka geometrie "Matematika polopatě" http://www.matweb.cz/kategorie-geometrie

Procvičování podle ročníků ZŠ Tatenice http://zs.tatenice.cz/predmety/matematika/informace/index

 

Autor: Mgr. Jana Vlková
Copyright © 2009-2024 Základní škola Písnická v Praze 12
Developed by Kinet