Naleznete zde kompletní informace o naší škole, rozvrhy hodin, plán akcí školy, fotogalerii, ukázky prací našich žáků, aktuality, kontaktní údaje atd.

Výuka

Úspěchy a ukázky práce žáků

1. místo ve vybíjené žákyň 6. ročníku - 14.06.2016

Pohár 1. místo žákyně 6. roč. Diplom 1. místo žákyně 6. roč.


Antifetfest

Dne 20. dubna 2016 měla naše školu tu čest zúčastnit se vyhlášení vítěze Antifetfestu městské části Prahy 12, kterého se zúčastnilo 7 škol, včetně "naší" 9.A ve spolupráci s Lubošem z 9.B. Celým pořadem nás provázel profesionální moderátor s hosty.

Filmy vypadaly skvěle i přesto, že byly natáčeny pouze amatéry. Nebyly však zajímavé pouze vzhledově, ale také obsahově. Byla zde totiž celá paleta témat od problematiky drog přes závislost na sociálních sítích až po pohádku s ponaučením.

Naše škola zde představila film „Těhotná v patnácti" a ten se setkal s mimořádným ohlasem. Nejen že byl originální, ale byl i skvěle natočený a myslím, že jako jediný i pohnul city diváků. Posuďte sami - https://youtu.be/Tb816d0iehM

Nakonec, v úplném závěru dne nastalo vyhlášení vítězů, ale i vedlejších cen. Cenu za nejlepšího herce nebo kameramana jsme nezískali a někteří už byli smířeni s tím, že odejdeme domů s prázdnou. A tyto pocity se prohloubily i po tom, co jsme neobsadili ani 3. místo. Jenže pak přišel šok! ZŠ Písnická v čele s 9.A obsadila 2. místo Antifetfestu 2016! Škola Angel, která byla pouze o jeden bod před námi, zvítězila.

Lukáš, 9.A

foto ceny

 

Finále McDonalds Cupu 23.5.2016

Dne 23.5. 2016 proběhlo krajské finále ve fotbale za účasti 8 nejlepších celků Prahy. Naše škola zde dosáhla historického úspěchu. V silné konkurenci sportovních základních škol se umístila na skvělém 3. místě v kategorii 4.-5. třída. Děkujeme žákům a panu učiteli za vzornou reprezentaci školy.

 

Bobřík informatiky 2015

BOBŘÍK INFORMATIKY je předmětová soutěž, podporovaná Ministerstvem školství. Soutěž probíhá na školách, u počítačů. Každý soutěžící dostane elektronický test s 15 (12) otázkami, odpovídá nejčastěji zaškrtáváním možností, může vepisovat text či manipulovat s objekty pomocí myši. Délka testu je 40 (30) minut. Otázky jsou vybírány z oblasti algoritmizace, porozumění informacím a jejich reprezentacím, řešení problémů spojených s počítači, úloh na informační gramotnost. Test obsahuje otázky lehké, střední a těžké. U těžších otázek lze za správnou odpověď získat více bodů. Za nesprávnou odpověď se naopak body strhávají. Pokud soutěžící na otázku neodpoví, neztrácí žádné body. Po skončení testu se soutěžící ihned dozví, kolik bodů získal, které úlohy odpověděl správně a zda bobříka ulovil.
Soutěž je rozdělená do pěti věkových kategorií:
Mini 4. - 5. r. ZŠ 12 otázek na 30 min - soutěžili v pá 13. 11. 2015
Benjamin 6. - 7. r. ZŠ 15 otázek na 40 min - soutěžili ve čt 12. 11. 2015
Kadet 8. - 9. r. ZŠ 15 otázek na 40 min - soutěžili ve st 11. 11. 2015
Letos proběhl již 8. ročníku soutěže (celkově soutěžilo 52 596 účastníků) a z naší školy se ho zúčastnili všichni žáci druhého stupně a 5. tříd přítomní v ZŠ - celkem 215 žáků. V kategorii MINI soutěžilo celkem 58 našich žáků a dosáhli velmi pěkných výsledků - 4 žáci pokazili pouhou jednu otázku, získali 180 bodů a celkově se umístili na 72. místě, úspěšnými řešiteli se stalo 24 soutěžících. Kategorie Benjamín (6. - 7. třída) se zúčastnilo 74 soutěžících, úspěšnými řešiteli se stalo 5 soutěžících. Kategorie Kadet (8. - 9. třída) se zúčastnilo 83 soutěžících, úspěšnými řešiteli se stali 3 soutěžící. Každopádně příprava na soutěž (zkušební archivní testy) i samotná soutěž byla pro žáky velmi poučná.

Logická olympiáda 2015

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

Soutěže se v letošním školním roce zúčastnili, během vyučovací hodiny, všichni žáci 5. tříd a celého druhého stupně, z žáků nižších ročníků jen zájemci (doma). Za úkol měli odpovědět na 25 otázek, kde rozhodovalo hlavně logické myšlení, v časovém limitu 30 min. Soutěž v prvním kole proběhla on-line v počítačové učebně 1. - 14.10.2015 (dle kategorií - zvlášť pro první a zvlášť pro druhý stupeň). Nejlépe naši školu reprezentovala žákyně 5.C L. S., která se umístila na 31.- 38. místě z 1643 soutěžících v kraji Praha (na 149.- 178. místě z 13300 účastníků). Žákyně velmi úspěšně reprezentovala naši školu 6.11.2015 v krajském semifinále a obsadila krásné 13. místo (ze 48 soutěžících), odpověděla správně na 75% otázek. Nejlepšího umístění z žáků druhého stupně dosáhl D. H. ze 9.B, skončil na 55. - 61. místě ze 1641 soutěžících kraje Praha..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Školní rok 2015/2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výtvarná soutěž 2015

žákyně Tereza z 9.B získala v krajském kole výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí 1. místo a diplom jí byl předán na slavnostním vyhlášení ve čtvrtek 11.6.2015 od 16 hodin na hasičské stanici č.11 v Praze – Modřanech.

Soutěž Frankofonie 2015

Ministerstvo zahraničních věcí společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem kultury, Francouzským institutem, Velvyslanectvím Francouzské republiky a velvyslanectvími frankofonních zemí v Praze navázalo na předchozí ročníky a opět se podílelo na pořádání Dnů Frankofonie. Jsou spojeny s Mezinárodním dnem Frankofonie – 20. března.

Součástí Dnů Frankofonie je tradičně soutěž – školy, kde se vyučuje francouzština, tak měly možnost zapojit se do zajímavého zápolení, kterého se v roce 2015 zúčastnilo cca 600 žáků a studentů České republiky. Soutěž se konala ve dnech 1. února – 1. března 2015. Tvořil ji vědomostní kviz na internetové stránce MZV ČR, na jehož otázky studenti odpovídali on-line, a výtvarná část, v níž mají za úkol využít alespoň tři „z deseti slov Frankofonie pro rok 2015“, vyhlašovaných centrálou Mezinárodní organizace Frankofonie (OIF) v Paříži.

Naše škola ZŠ Písnická se pod vedením p. učitelky Mg. Hanyšové zapojila do soutěže Frankofonie již 2. rokem. Do soutěže bylo vybráno 30 prací žáků, kteří se učí francouzštinu na 2. stupni. Naší školu úspěšně reprezentovala studentka 6.B – Natálie, která obdržela diplom a pěknou cenu. Velké poděkování patří všem, kteří se do soutěže zapojili a gratulace patří Natálii, která velmi úspěšně reprezentovala naší školu.

Frankofonie 2015 obrazek

Hodina kódu - prosinec 2014

ZŠ Písnická se připojila k celosvětovému týdnu podpory programování a informatiky 8.- 14.12.2014.

Všichni žáci 2. stupně a 5.A i 5.B měli možnost vyzkoušet si základy programování pro dĕti i dospĕlé.
Pro žáky 4. - 6. tříd jsme zvolili AngryBirds, pro 7. - 9. třídu kreslení bruslí do ledu - vytváření krásných geometrických ornamentů :-)

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Školní rok 2014/2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí - květen 2014

Naši žáci se pod vedením učitelky Mgr. Miluše Fialové i letos zúčastnili výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí" a v obou kategoriích obvodního kola, kterých jsme se účastnili, zvítězili.

 

V kategorii ZŠ3 (6. - 7. ročník): 1. místo Kačka ze 7.B (Fénixův hněv), 2. místo Martina ze 7.A (Ďábelská cesta)

V kategorii ZŠ4 (8. - 9. ročník): 1. místo Dominika z 8.A (Strach o mladé), 2.místo Tina z 8.A (Následky nebezpečí dětských her) , 3.místo Markéta (Souboj vody s ohněm) z 9.A

Výtvarné dílo Kačky postoupilo do krajského kola a jeho výsledné umístění bude zveřejněno na slavnostním vyhlášení vítězů v aule radnice MČ Prahy 13 ve čtvrtek 12.6.2014 v 16hod.

Všem výhercům děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a držíme palce Kačce na co nejlepší úmístění i v krajském kole.

Tina 8.A - Nebezpečí dětských her Markéta 9.A Souboj vody s ohněm

Nebezpečná cesta Strach o mladé Kačka 7.B - Fénixův hněv

 

Matematické soutěže ve školním roce 2013/14

Žáci naší ZŠ se pravidelně účastní matematických soutěží - matematické olympiády, Pythagoriády a matem. Klokana.
V MO 4 žáci postoupili do obvodního kola, které se konalo 22. ledna 2014, zúčastnilo se ho 89 soutěžících, z nich 21 se stalo úspěšnými řešiteli tohoto kola a mezi nimi na 3. až 5. místě rovnou 2 naši žáci: Tereza M. (5.B) a Jakub Z. (5.B).
Dne 13.5. se účastnilo 6 žáků (5x z 5.B, 1x 6.B) naší ZŠ obvodního kola matem. soutěže Pythagoriády, Magda P. a Jakub Z. ztratili pouhý 1 bod a se 14 body jsou tak na 9.- 17. místě (2. místo), Tereza M. získala 11bodů a Milan s Filipem 8 bodů, Martin P. získal ve své kategorii 9 bodů.
VŠEM úspěšným řešitelům gratulujeme a děkujeme!

Soutěž Frankofonie 2014

Soutěž Frankofonie je určena každoročně pro žáky základních škol a studenty středních škol. Záštitu akci udělil ministr zahraničních věcí ČR pan Lubomír Zaorálek. Mezinárodní den Frankofonie se slaví 20. března. Součástí Dnů Frankofonie je tradičně soutěž Frankofonie. Naše škola se pod vedením učitelky Mgr. Hanyšové zapojila do soutěže, která probíhala po celé ČR.

Soutěž tvořil vědomostní kviz, který vyplnili žáci 8. ročníků. Zároveň jsme se zúčastnili soutěže ve vytváření kreseb a dalších výtvarných děl, s využitím alespoň tří „z deseti slov Frankofonie pro rok 2014“, vyhlašovaných centrálou Mezinárodní organizace Frankofonie (OIF) v Paříži. Organizátory soutěže a jejího vyhodnocení jsou Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky spolu s Francouzským institutem v Praze.


Naše basketbalistky v republikovém finále (březen, duben 2014)

Naše žákyně z 6. a 7. tříd se nejdříve zúčastnily okresního kola Prahy 12, které suverénně vyhrály. To nám umožnilo zúčastnit se krajského kola za účasti i škol zaměřených na basketbal. Zde jsme sehráli nejdříve kvalifikaci, z které jsme postoupili do finálových bojů. Tam jsme se postupně utkali:

  • se ZŠ Pošepného náměstí s výsledkem 27 : 12
  • se ZŠ Jílovskou s výsledkem 35 : 4
  • a nakonec s obávanou ZŠ Kuncovou s výsledkem 35 : 12
Po těchto třech vítězstvích si dívky zajistily postup do republikového finále, které se bude konat v dubnu. DRŽTE HOLKÁM PALCE!

 

 

Mezinárodní projekt 2013/2014 – Putovní výstava 4 škol

Naše škola obnovila projekt s rakouskou školou - Neue Mittelschule Kirchberg an der Raab. Vytvořili jsme dva hlavní plakáty – ve francouzštině a češtině. Na plakátech se podíleli žáci 8. ročníků a paní uč. Hanyšová a Machálková.

Ve francouzštině jsme představili naší školu, třídu a projekty, na kterých pracujeme během školního roku. Jde o mezinárodní spolupráci 4 škol – naší školy, školy Neue Mittelschule Kirchberg v Rakousku, školy Radziechowy v Polsku a Gornja Radogna ve Slovinsku. Během několika týdnů se všechny školy vzájemně představí prostřednictvím prezentací a plakátů na partnerských školách.

Projekt skol

 

Filmový projekt

V rámci projektu 4x4=film vytvořili naši žáci ve spolupráci s FAMU filmové dílo nazvané Zdravý život.

http://www.youtube.com/watch?v=I5DVjFohzGk&feature=youtu.be

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Školní rok 2013/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výlet do Kutné Hory - zpráva Lukáše ze 6.A

Dne 6. června se třídy 6.A a 6.B zúčastnily výletu do Kutné Hory. Žáci nejprve navštívili kostnici, ve které mohli obdivovat pyramidy z lebek, lustr ze všech kostí, které lidské tělo obsahuje, nebo erb rodu Schwarzenbergů, který je také z kostí. Poté třídy navštívily chrám svaté Barbory - patronky havířů. Stojí za zmínku, že byl vyhlášen památkou UNESCO a měl konkurovat chrámu, který nalezneme v Sedleci. A na závěr zlatý hřeb výletu - sestup do kutnohorských dolů. Žáci dostali havířské oděvy a svítilny a začali sestupovat do dolů. Vše (naštěstí) proběhlo hladce, až na to, že místy byla tu a tam voda. Potom bylo možno nahlédnout do místnosti s voskovými figurínami, které byly oblečeny jako řemeslníci ze středověku. Následovala už jen cesta domů.

Kutná hora

Výtvarná soutěž květen 2013

Naši žáci se pod vedením učitelky Mgr. Miluše Fialové zúčastnili výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí" a v obou kategoriích, kterých jsme se účastnili, zvítězili.

V kategorii ZŠ3: 1. místo Lukáš ze 6.A, 2.místo Tereza ze 7.B, 3.místo Maruška ze 7.B

V kategorii ZŠ4: 1. místo Oliver z 8.A, 2.místo Jana z 9.A, 3.místo Karolína z 9.A

Obrázky některých vítězných prací najdete ve Fotogalerii

Vítězný obrázek kateg. ZŠ4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Školní rok 2012/2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výtvarná soutěž " Namaluj svou tramvaj" šk. rok 2011/2012

Žáci naší školy se zúčastnili soutěže "Namaluj svou tramvaj" a dva z nich (Kaktusová tramvaj a Vezu školní potřeby) se umístili ve velkém finále na čtvrtém respektivě desátém místě z přibližně dvouset přihlášených.

IT Olympiáda šk. rok 2011/2012

Dne 14.12.2011 v soutěži IT - olympiáda získal 3 členný tým žáků z 9.B nádherné 2. místo (z 35 soutěžících týmů), tým z 9.A obsadil místo 21. GRATULUJEME!

Vlastní soutěž byla rozdělena do 5 soutěžních okruhů:

  • MS Word 2010 (praktické cv.)
  • všeobecné znalosti IT (test)
  • softwarové vybavení (test)
  • poznávání hardwaru (test)
  • tvorba webových stránek (praktické cvičení)

V každém okruhu bylo možno během 15 minut získat max. 30 bodů.

Výsledková listina by měla být brzy k dispozici na http://www.skolahostivar.cz/

FOTO 1 FOTO 2 FOTO 3 FOTO 4

 

Soutěž v informatice a logice s názvem IT-SLOT šk. rok 2011/2012

Žák 9.B získal 13.12.2011 v soutěži v informatice a logice s názvem IT-SLOT velmi pěkné 8. místo (z 1560 soutěžících) GRATULUJEME!

IT-SLOT je soutěž pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ, jejím cílem je prohloubit zájem žáků o studium informačních technologií a zároveň formovat jejich logické myšlení. Jedna část soutěžních úloh je zaměřena na oblast základních informací o informačních technologiích (internetu, hardwaru, softwaru, operačních systémech, komunikaci prostřednictvím ICT a programování). Druhá část soutěžních úloh je věnována matematickému a logickému myšlení.

První kolo proběhlo on-line 16.11.2011 08:00 - 15:00hod., soutěže se zúčastnilo 110 základních škol, první kolo odehrálo 1560 žáků. Naši školu reprezentovalo 5 žáků, z nichž jeden postoupil do druhého kola (postoupilo prvních 30). http://www.it-slot.cz/

 

K.J.Erben na ZŠ Písnická

200. výročí narození našeho nejznámějšího spisovatele nás inspirovalo k vytvoření celoškolního projektu. Žáci se úvodní výstavou seznámili se životem a dílem K.J.Erbena. V hodinách českého jazyka a literatury četli, dramatizovali, přednášeli, psali jazykové rozbory, pracovali s texty. Nejkreativněji se projevovali v hodinách výtvarné výchovy. Inspirací pro nejmenší žáky byly pohádky Dlouhý, Široký a Bystozraký a Hrnečku, vař!, pro druhostupňové to byla Kytice.

Na závěr se nejlepší práce shromáždily a vytvořila se výstava, která zdobí chodbu naší školy.

ŠKOLA MLADÝCH ARCHEOLOGŮ

Dne 22.11.2011 jsme navštívili Školu mladých archeologů v Muzeu hl.města Prahy.

Na 4 stanovištích jsme si vyzkoušeli práci archeologů - drcení obilí v pravěku, zařazení nádob do určitých období, slepování střepů a zakreslování polohy kostry.

Na pořadu se mi líbilo všechno, ale nejvíce stanoviště, kde se slepovaly střepy a tvořili jsme z nich nádoby. Také se mi líbila aktivita, kdy jsme drtili špaldu a oves na zrnotěrce. To, co jsme nadrtili, jsme si mohli odnést v sáčku domů. Pořad archeologů o jejich práci a postupu vykopávek se mi moc líbil a všechno mě bavilo. Určitě bych něco podobného chtěl ještě vidět. Žáci 6.A

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Školní rok 2011/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEZINÁRODNÍ PROJEKT
Žáci naší školy se podíleli na tvorbě mezinárodního časopisu o školách v jednotlivých evropských zemích. Titulní stranu časopisu " Frogy the Frog" a stránky našich žáků si můžete prohlédnout pod odkazy: Titulní strana strana 1 strana 2 strana 3 strana 4 strana 5 strana 6
.
.
LITERÁRNÍ PRÁCE

Dostávají se Vám, milí čtenáři, do rukou nové a jak brzy zjistíte velmi zajímavé příběhy, jež pro Vaše obveselení sepsali žáci z 8.A a z 6.A.

Žáci 8.A se měli pokusit sepsat apokryf na libovolné téma. Většinou si vybírali známé české pohádky, které přepracovávali do poněkud netradiční polohy. Žáci 6.A si vymysleli různá zvířecí dobrodružství, vypravovali je ovšem z pohledu zvířete, nikoliv člověka.

Doufám, že Vás příběhy pobaví, rozveselí, popř. přivedou k zamyšlení. Často omílaný fakt, totiž že děti nečtou, a už vůbec nepíšou, se po přečtení následující knížky jeví jako mylné a zavádějící tvrzení. Všem autorům i nadále moc fandím a zároveň doufám, že společně ještě pár hodnotných děl vytvoříme.

KNIHA - 8.A ke stažení

KNIHA - 6.A ke stažení

 

MEZINÁRODNÍ PROJEKT

Dva listy z kalendáře pro rok 2011 (vytvořily za pomoci žáka z 9.A, Mgr.Miluše Fialová a Mgr.Julie Holasová) jsou pokračováním spolupráce na mezinárodním projektu, který vytvořila rakouská škola. Na začátku roku psali naši žáci do kroniky Frog (putující po Evropě) ve všech čtyřech jazycích, které se učí na naší škole, o naší škole, o Praze, o svých zájmech - tato kronika by měla být v příštím roce vytištěna. Nyní tedy sestavuje několik škol vlastní kalendář pro rok 2011, ten bude možné si po dokončení vytisknout. Kompletní kalendář si můžete prohlédnout níže, naše škola vytvořila první dva kalendářní měsíce.

ÚVODNÍ STRANA LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN

ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

 

DEN ZEMĚ

Dne 23. dubna 2010 proběhla na naší škole akce ke Dni Země. Žáci naší školy zmapovali čistotu školního pozemku a v postupně jej zkultivovali. Vše v průběhu akce dokumentovali a poté vypracovali závěrečnou práci. Nejlépe hodnocenou se stal projekt třídy 4.B pod vedením paní učitelky Mgr. Ludmily Fuchsové.

PROJEKT PRAHA - MÉ MĚSTO

Ve dnech 14. až 21. prosince 2009 proběhl na naší škole projekt Praha - Mé město, kterého se zúčastnili všichni žáci 4. až 9. tříd. Po slavnostním zahájení se žáci rozdělili do pracovních skupin napříč všemi ročníky. Na projektu pracovali zcela samostatně podle zadání. Ve středu 16. 12. se všichni vypravili za svými objekty do centra Prahy a přestože bylo počasí vskutku mrazivé, vycházka se vydařila. V pondělí 21. 12. proběhly prezentace týdenní práce jednotlivých skupin. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo 7. ledna.

VYHODNOCENÍ

1. místo: U Tří divokých kachen - kniha, plakát

2. místo: U Tří čápů - kniha, plakát

3. místo: U Zlaté váhy - kniha, plakát

 

Copyright © 2009-2024 Základní škola Písnická v Praze 12
Developed by Kinet