Naleznete zde kompletní informace o naší škole, rozvrhy hodin, plán akcí školy, fotogalerii, ukázky prací našich žáků, aktuality, kontaktní údaje atd.

Výuka

Výchovné poradenství

VÝCHOVNÉ  PORADENSTVÍ

 

Výchovná poradkyně pro 1. stupeň: Mgr. Hana Tichá, e-mail: ticha@zspisnicka.cz

Výchovná poradkyně pro 2. stupeň: Mgr. Daniela Fáberová, e-mail: faberova@zspisnicka.cz

 

Konzultační hodiny

Pro rodiče: Po dohodě.

Domluvte, prosím, návštěvu předem (telefonicky, e-mailem,..).


Pro žáky a pedagogy: kdykoliv po dohodě

 

Obsah činnosti výchovné poradkyně

  • poskytování poradenství a pomoci při řešení problémů žáků (školní neúspěchy, kázeňské problémy, konfliktní situace, neomluvená absence,....)
  • vedení dokumentace integrovaných žáků a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, spolupráce při tvorbě a vyhodnocování účinnosti individuálních vzdělávacích plánů
  • pomoc při vyhledávání a péči o žáky nadané a talentované
  • poskytování poradenství v oblasti volby povolání a výběru vhodné střední školy, nabídka profitestů, informace o studijních možnostech, vedení dokumentace spojené s volbou povolání
  • zajištění spolupráce a pravidelné konzultace s pedagogicko - psychologickou poradnou
  • spolupráce s dalšími odborníky - středisky výchovné péče, speciálně pedagogickými centry, kurátory pro mládež, oddělením péče o dítě,...

V letošním roce mohou žáci, pedagogové i rodiče využít služby školního psychologa, paní psycholožky PhDr. Boženy Kapounkové. Každé úterý a čtvrtek po domluvě.

Rodiče, pedagogové i žáci si mohou domluvit schůzku s psycholožkou Mgr. Evou Bergerovou a speciální pedagožkou Mgr. Kateřinou Hozmanovou z pedagogicko - psychologické poradny, které mají zpravidla jednou za měsíc (v úterý) od 9 do 13 hodin konzultační den ve škole (kabinet výchovných poradkyň v přízemí).

 

Kontakty

Pedagogicko - psychologická poradna pro Prahu 12, Barunčina 11, Praha 4 - Modřany

www.ppp-modrany.cz

Mgr. Eva Bergerová:

telefon: 241 772 412, 241 774 672, 777 143 006 e-mail: bergerova@ppp-modrany.cz

Mgr. Kateřina Hozmanová:

telefon: 241 772 412, 241 774 672, e-mail: hozmanova@ppp-modrany.cz

Copyright © 2009-2024 Základní škola Písnická v Praze 12
Developed by Kinet